Táto služba je vo vývoji.

Odklad daňového priznania
Späť

Mali ste v roku 2021 príjem zo zahraničia?

Rozhodujúcim faktorom je, či príjmy boli v zahraničí podrobené zdaneniu podľa legislatívy toho konkrétneho štátu, bez ohľadu na výšku tam zaplatenej dane. Príklady zahraničných príjmov: príjem zo závislej činnosti vykonávanej v zahraničí, príjem z činnosti vykonávanej v zahraničí prostredníctvom stálej prevádzkarne, príjem z nakladania s nehnuteľnosťou umiestnenou v zahraničí, príjem charakteru úrokov alebo licenčných poplatkov vyplácaných zahraničnou spoločnosťou, predaj akcií, príjem z dividend, ...