Odklad daňového priznania
Späť

Mali ste v roku 2023 príjem zo zahraničia?

Rozhodujúcim faktorom je, či ide o zdaniteľné príjmy (t.j. príjmy, ktoré sú predmetom dane a zároveň nie sú oslobodené v zmysle zákona o dani z príjmov ani medzinárodnej zmluvy), ktoré vám plynú zo zdrojov v zahraničí.

Najčastejšie možné príklady zdaniteľných príjmov zo zdrojov v zahraničí: